Mama má Emu. Ema je malá. A Ema má právo na súkromie.
generácia PRVÁ
Sme svedkami dospievania prvej generácie detí, ktorých život je dokumentovaný na sociálnych sieťach. No ich sa nikto nepýtal.

Katka Jakeš

ambasádorka projektu

Podnikateľka a bývalá tanečnica je čerstvou mamou. Svoju dcéru aj napriek tlaku pri obchodných spoluprácach na Instagrame nevystavuje. Jej tvár nie je známa. Sama hovorí, že chce nechať svoju dcéru, aby sa rozhodla sama.


garanti projektu:

Mgr. Štefan Modrič,

expert na komunikáciu značiek zo spoločnosti Getlike

Komunikácia značiek prechádza viacerými zmenami. Súčasná doba si vyžaduje viac tém, ktoré súvisia so spoločenskou zodpovednosťou. Sme toho názoru, že ak má niektorá značka stáť za silným CSR projektom, mala by na ňom pracovať s agentúrou, ktorej je problematika blízka a sama s ňou má skúsenosť. V rámci kampane chceme poukázať na nástrahy novodobého fenoménu, tzv. sharentingu. Nielen povrchovo, ale detailne. Preto sme do spolupráce prizvali odborných garantov a odborníkov, ale aj samotné matky, ktoré sú na sociálnych sieťach aktívne. Rodičia sa tak môžu dostať nielen k odborným názorom a radám, ale zároveň sa môžu stotožniť s ostatnými rodičmi.

Mgr. Ondrej Kubovič,

špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET

Byť rodičom je v tejto digitálnej dobe ťažké. Niektorí rodičia si totiž vôbec neuvedomujú, že ich online správanie môže mať na ich deti negatívny dopad. Predchádzajúce generácie tento aspekt rodičovstva vôbec nemuseli riešiť, no dnes je mimoriadne dôležité na túto problematiku upozorniť a poskytnúť rodičom rady, ako ochrániť svoju rodinu aj v online svete.

Mag. Peter Šimo,

Managing Partner z advokátskej kancelárie CMS

Téma zneužívania osobných údajov v online prostredí je výzvou aj pre nás advokátov z CMS. Absencia detailnejšej právnej úpravy tejto témy vyvoláva otázky, pri ktorých riešení chceme byť jednoznačne medzi prvými.

PhDr. Robert Krause, PhD.,

psychológ

Ak chceme pomôcť deťom, v prvom rade musíme pomôcť rodičom. Tí ich vychovávajú. Byť rodičom nie je jednoduchá úloha. Nesie v sebe mnoho psychologických a neuropsychologických premenných. Aj z toho dôvodu som sa rozhodol stať sa súčasťou projektu. Mojím cieľom je priblížiť širokej verejnosti pozadie ľudského správania sa a priblížiť dôbvody, prečo sa niekedy rodičia správajú tak, ako sa správajú.

prieskum

Sharenting, a teda novodobý trend zdieľania súkromia detí ich rodičmi v prostredí sociálnych sietí, nie je cudzí ani Slovákom. Dokázal to kvantitatívny ad-hoc prieskum, ktorý pre agentúru GETLIKE realizovalal spoločnosť 2muse, a to v dňoch 23. - 26. augusta 2019, na vzorke viac ako 500 respondentov - rodičov, vo veku 25-45 rokov.
Pýtajú si rodičia povolanie od svojich detí pri zdieľaní ich fotografie?
79%
áno
nie
n = 251
Najviac ohrozená skupina detí, v súvislosti so správaním rodičov na sociálnych sieťach, sú deti do 10 rokov. Takmer všetky zdieľané fotografie detí obsahujú aj priamo tváre detí, 79% bez ich súhlasu.
Zdieľajú rodičia informácie z rodinného života?
62%
áno
nie
n = 498
Aj napriek tomu, že veľká väčšina rodičov vníma hrozby spojené so zneužitím osobných údajov na sociálnych sieťach, až 62% z nich, zdieľa a zverejňuje v tomto obline priestore súkromné informácie o svojej rodine.
81%
zdieľaných informácií
z rodinného prostredia
sú fotografie detí.
Pri ich zverejňovaní sa však takmer 80% rodičov, svojich detí na súhlas nepýta.
99%
fotografií
Skoro všetky fotografie (99%), ktoré rodičia zverejnia obsahujú priamo tvár dieťaťa. K týmto fotografiám takmer tretina rodičov pridáva aj iné informácie, napr. osobné údaje.

Zostaňte informovaní o novinkách v téme,
o ktorej všetci chceme hovoriť.

#nezdielam

Ste značka, máte k projektu čo povedať alebo sa chcete stať priamo jeho súčasťou?

info@getlike.sk

www.getlike.sk